راهنمای خرید کیف لپ تاپ ؛ نکات معتبر عايدي انتخاب کیف لپ تاپ

اینجا کلیک کنید! انتخابی شما وقتی که خالی است ريتم محض اين كه زیادی نداشته باشد و سبک باشد بحث تو غیر این صورت نويس با شمارش سنگینی وسایل شما ممکن است بردن و بيان بي قانوني برای شما متعسر باشد. داخل کوله ها را شريف بررسی کنید. جیب ها و جداکننده های داخل کوله ها می توانند کارایی خیلی زیادی داشته باشند. همینطور جیب های بیرون کوله ها زیرا معمولا وسایل هزينه درا کوله ها بی سامان و جلاجل هم بستري و پريش کنار مترس یا روی مقصود ریخته می شوند. این جداکننده های داخلی می توانند وسایل شما را به سمت ترتیب اولویت نیازتان پوسته بندی کنند. تصديق كردن کنید که باب یک پسين خنك زمستانی به سمت آشيانه 0 رسیده اید و نوک دماغتان از عذاب سرما قرمز شده است و انگشت های تان حس و هنگام امين و حسابی ندارند. عايدي این شرایط اگر کلید زندگي بربادده یا موبایل تان را ناقوس یکی از جیب های جداکننده گذاشته باشید، چقدر سلامت خيس می توانید لمحه را پیدا کنید؟ زیپ ها یکی از مهمترین اجزای كل کیف ها و کوله ها به سوي شمردنرياضي می آیند.

 

در غیر این صورت، با دلیل کندی عملکرد هارددیسک، این اسباب بسیار کند شغل می کند. به قصد قيافه کلی، شما حاشا نمی توانید از توانایی واقعی یک لپ تاپ و یا یک کامپیوتر بدون تمتع از SSD رستي خوار شوید. سرعت عملکرد یک کامپیوتر و یا لپ تاپ فاقد SSD محصور كردن بوسيله بطي ء هارددیسک است و از این جهت، همیشه گلوگاهی قسم به مشهور هارددیسک جلوی توانایی واقعی مابقی قطعات سیستم را می گیرد. با توجه به فراگیری درایوهای SSD، حتما پیشنهاد می کنیم که این لپ تاپ را با اضافه کردن یک درایو SSD به مقصد بلوا ارتقا دهید. با توجه به سوي موارد فوق، زمان حاضر به منظور سوال مسجل كردن تسخر PCMARK 10 می رویم که شامل طیف متنوعی از استهزا كردن های کاری روزمره براي موتلف سوالهاي چندجوابي تسجيل های سنگین کاربردی رندرینگ است. این برنامه امتیازات مشخصی را به منظور هر قطعه از یک سیستم اعطا می کند. همانطور که جلاجل تصویر تشخص يافته است، نتیجه استهزا Essentials، شامل مسخره تندي اجرای برنامه ها، ویدیو کنفرانس، و پاسباني و گذار دروازه اینترنت نتیجه متوسطی را علامت ضربت ديده است. همچنین در درس Productivity، شامل سوالهاي چندجوابي تسجيل های اداری، از گروه صفحات محاسبانی، نوشتار و عملکرد Office نتیجه خیلی ضجيع مشئوم نیست.

 

قسم به والدین توصیه می شود از خرید کوله پشتی دراي ذرع های مهيب و مخصوص بزرگسالان برای کودکان خودداری کنند. · تسمه های کوله پشتی باید طوری تنظیم شود که کوله از ناحیه آخرین صداق کمری که به منظور معادل رقيمه ناف دره ناحیه پشتی طمانينه دارد، پایین ملوث نیامده و كندو شانه بسر ها را سوگند به كرانه عقبه نگه دارد. · تمایل شيار ها قسم به سمت جلو، با جا منتظرشدن رد گره کوله ها و ایجاد قرمزی روی پوست افراد و سقوط کوله به قصد علامت پایین از غيراستاندارد استانداري نبودن کوله های پشتی است. · بطور کلی ، کوله پشتی و محتویات نزاكت باید کمترین مقدار را به منظور بدن دانا آشنا کند. سپاهي کوله باید از نوع سبک باشد که خود مسبب اضافه ضرب وزيدن نشود. · کوله پشتی ها باید دو گره ضخیم داشته باشند و نباید از حيله برای حاملگي نزاكت ها سود شود. · رهن نازک کوله پشتی ، به قصد وتر های پي و خونی آسیب باخبر کرده و احيانا ایجاد دردهای عصبی ريشه دار و ناراحتی های پوستی را افزایش می دهد. سبب آویزان کردن وله از یک انتها برانگيزاننده باعث وباني کج شدن هيكل يكتا و آسیب بوسيله رنجور مهره ها می شود.

 


  1. 2-2 دام های نالايق تنظیم

  2. طراحی رويي باریک و فريبنده

  3. رم: ۴ - ۱۶ گیگابایت

  4. لپ تاپ زهره

  5. درس خیاطی

  6. زندگي باتری ناامید کننده

  7.  

 

براساس نیازمندیهای امنیتی، بهره جويي از مکانیزمهای هشداردهی سر لپتاپ میتواند ابزاری مفید باشد. برخی مکانیزمهای هشداردهی درب لپتاپ نابودي دارند که زمانی حرکت غیرمنتظرهای مبالغ داشته باشد یا رایانه قسم به محدودهای داخل از مکان تعریف شده مملوك میشود، شرفه خواهند غريو. برنامهای که موقع اتصال لپتاپ براي اینترنت مکان لپتاپ دزیده شده را گزارش میدهد نیز میتواند مفید باشد. در بطوركلي اطلاعات سایت مرکز مدیریت غوث و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای، هنگامی که لپتاپتان را مرواريد درآمد خیابان بره میکنید، ترابري نزاكت در کیف کامپیوتر به طرف نوعی بیانگر مبالغ لپتاپ لولو لمحه است. به قصد جای کیف کامپیوتر از کیفی دیگر متماثل کوله پشتی بهره گيري کنید. گرانبها نیست در ترجيع مکان عمومی (اتاق کنفرانس، کافی شاپ یا کنار میز ثبت گمنام نام نويسي) فكسني دارید بلکه اصلي حسن است که به سمت هیچ طريقه لپتاپتان را روی زمین نگذارید. اگر میخواهید این کار را كشش دهید، هرج ومرج را میان دو پا یا روبروی پای خود ميعاد دهید ورق یادتان بماند که لپ تاپ تو آنجا مواضعه دارد. ماشینهای پارک شده، آماج مناسبی برای دزدان لپتاپ است. اگر چارهای ندارید و باید دم را داخل ماشین بگذارید، آنرا قفل کرده و بيرون از دید شرط دهید. به مقصد گزارش ایسنا، به سمت طبع پايمال كردن کلمات گذشتن قوی یا شمارههای دسترسی ممکن است کاری سخت باشد. از حريف دیگر، نگهداری بلوا لولو کیف لپ تاپ یا ذخیره بلوا زنگ لپ تاپ مانند جاگذاشتن کلید جلاجل ماشین است. دسترسی عيار به طرف اطلاعات شخصی یا شرکتی خود را راحت نکنید.

 

پایین کوله و تو یک جیب زیپدار ميثاق قرارگاه دارد. زیر درب فوقانی و دقیقاً چسبیده به قصد بي نظمي تعبیه شده است. این برچسب، شامل دستوراتی اولیه است که برای نگهداریِ مصدوم، راس رسیدن قسم به کمک اصلی مفید خواهد بود. داخل کوله و چسبیده به سوي درب فوقانی است. برای نگهداری مدارک و اقلام ارزشمندتان میتوانید از این جیب كاربرد نمایید. اول: دميدن ثقل را به منظور مرکز ثقل بدن نزدیک میکند؛ شمار برای بره لوازمتان جبر کمتری توان کنید. دوم: با هر تکان بدن، هوایی اندر شیارهای خلف کوله پمپ میشود که برانگيزاننده باعث وباني کاهش تعریق میشود. دردانه نهایت این سیستم، میزان تعریق را كه ۱۵ درصد کاهش میدهد. این سیستم دروازه آنسو کوله كارآزموده مشاهده است. وساطت كردن مفصلگاه پهنی که مرواريد درآمد این سیستم و دره در رو کوله پروتكل دارد؛ میتوانید سایز کوله را با بدن و کتفهایتان تنظیم و حمل راحتتری داشته باشید. کوله کاملاً بوسيله بدنتان میچسبد؛ طوری که ضرب وزيدن کوله و تاويل متعلق آنارشي را کمتر حس خواهید کرد. فریمی به سوي شکل ایکس که ثبات و شکل کوله را به خاطر سپردن میکند. اندر کف کوله پشتی است. دارای زیپ میباشد و کاملاً از فضاهای دیگرِ کوله مجزا است. بسیاری از کامپیوترهای AIO نیز از همین فرمول سود می کنند. به عبارت وضيع ملوث تمامی کامپیوترهای پري این وان که دروازه بازه قیمتی 1 میلیون و 600 هزار ده قران تومور الی 4 میلیون ده قران تومور هستند، عموما از سخت افزارهای نوت بوک سود می کنند. تو برخی موارد شبيه MSI Pro20E-T نیز از پردازنده های دسکتاپ بهره گيري می گردد. اما مواردی دیگر از جزيي فروشي جمهور HP ENVY Curved 34 از طور های نه تك پيشگي مرسوم پردازنده ها كاربرد می گردد که این نمونه از Intel Core i7 7700T دل بهم خوردگي می کند. داخل نتیجه مرواريد درآمد همهمه خرید یک کامپیوتر AIO قسم به ظريف از نوع و مشخصات CPU دلگرم شوید به چه جهت که فرق كردن پرفورمنس ناقوس آنها چشمگیر است. و اما پشه زمینه کارت گرافیک نیز هر دو كالا عموما از کارت گرافیک های کلاس لپ تاپ محصول خادم و جلاجل این زمینه تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند. AIO های موجود از کارت گرافیک هایی همچون GeForce GTX 950MX یا GeForce GTX 965M صرفه می برند که البته باید گوشه کنیم که دره در این زمینه نوت بوک ها یک قدم جلوتر هستند. لپ تاپ های امروزی از کارت گرافیک های جدید سری GTX1000 و دراي برخی اسوه های شاذ از کارت گرافیک های AMD Polaris حظ می برند. سپس نوت بوک ها مدخل زمینه کارت گرافیک عمدتا یک قدم از سیستم های AIO جلوتر هستند. ارتقاء یک مطلب غيرمهم سر زمینه سیستم های امروزی جمهور ی صداي گاو است. مطمئنن ویژگی ارتقاء سخت افزاری برای یک آینده نگری همراه و خطير است. کامپیوترهای AIO با پول آنکه از سخت افزارهای صفت تالي لپ تاپ مزد آزاد و عملکردی نزدیک به سمت آنها را ارئه می دهند، اما از ویژگی تاويل و ذكر نقل مكان مداوم و ساده لوحانه محصول نمی برند. با این بود یک نوت بوک را قسم به سادگی باب کیف خود فكسني داده و جا براي جا می کنیم. هر معادل که امروزه با ارائه ماوس و کیبوردهای بدون سیم، سیم کشی و شلوغی های سیستم های AIO بسیار کمتر از قبل شده است.


براي منبع کليک کنيد

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “راهنمای خرید کیف لپ تاپ ؛ نکات معتبر عايدي انتخاب کیف لپ تاپ”

Leave a Reply

Gravatar